Bảng giá Mientay24h

STT
Ký hiệu
Vị trí
Kích thước
(pixel)
Hình thức
chia sẻ
Đơn giá / tuần(VNĐ)
Đơn giá / tháng (VNĐ)
Forum Mientay24h
Forum Mientay24h
01
TB
680x98
1
400.000
1.500.000
02
SB
470x86
4
180.000
630.000
03
CB
960x96
 
200.000
750.000
04
BB
350x80
1
100.000
360.000
05
UPT
750x95
 
180.000
630.000
06
TV
320x80
12
60.000
200.000
07
TnV

Tin VIP

- Trong từng Box

- Riêng Box điện thoại, laptop

....
 

Không áp dụng

 

100.000

150.000

08
Vttyc
....
 

Thỏa thuận
Liên hệ 0918 707 636

Thỏa thuận
Liên hệ 0918 707 636

 
 

Ghi chú:

ü      Khi khách hàng đăng ký Banner QC 1 tuần thì phí thiết kế là 50.000đ

ü      Khi khách hàng đăng ký Banner QC 1 tháng thì miễn phí thiết kế.

 
 

Top Banner Vị trí 1

 
 
 
 

Search Banner Vị trí 2

 
 
 

Category Banner vị trí 3

 
 
 

Box Banner Vị trí 4

 
 
 

Under Post Topic vị trí 5

Text VIP

 
 
 

Tin VIP